tisdag 30 april 2013

Klungkörning

Det här med att cykla och framför allt cykla i klunga är inte helt lätt. För det första är et svårt att få ihop ett gäng för alla tänker "nä, det där går nog för fort för mig/det är för långt för mig" eller kanske är det bara jag som tänker så. :) Sen är det tider som ska passa också. Men ibland händer det! Förra veckan fick jag ihop två pass med härliga kompisar.

Nästa trix är att få ihop en grupp som fungerar rent cykelmässigt. Vi brukar sällan utse någon ledare för gruppen, vilket är synd, för ledarens roll i en klunga är viktig. Det är ledaren som ska se till att alla är med, som tänker lite extra på säkerhet och ser till att information om ex hinder, bilar eller annat når alla i gruppen.

Olika typer av klungkörning:

1. Ett led

Energibesparingen kan vara upp till 50 % i den här typen av körning. Det svåra är att veta när det är dags att byta ledare men rekommendationen är att köra korta byten.

2. Tvåpar

En "social" typ av klunga där du har någon ny person att trakassera mest hela tiden. Den som ligger först i högra ledet bestämmer hastigheten och det är paret längst fram som bestämmer när det är dags att växla. Växling sker genom att det högra ledet saktar ner och när det är klart för cyklisten från vänster att glida in, ropar man "plats". Även här hålls dragningarna korta.

3.  Belgisk kedja
 

Här sker bytena betydligt snabbare än i tvåparsklungan. Det här är nog den svåraste klungtekniken men den som oftast används på tävlingar för att den är väldigt effektiv och energisparande.
 
Allmänna tips till dig som leder klungan (framför allt ett led):
* Trampa allt du har i nerförsbacke (och ligg i fartställning)
* Lagom tempo på plätten
* Lugnt tempo uppför

Allmänna råd och tips för dig som cyklar i klunga:
* Ät och drick helst när du är sist i klungan
* Öka inte hastigheten när du kommer först i klungan
* Vingla inte
* Ställ dig inte hastigt upp (då bakomvarande cyklist får väja för du åker automatiskt "bakåt")

Grindvakt är en/flera person som har som uppgift att förhindra andra att ta sig in i klungan, det kan vara av säkerhetsskäl eller för att klungan ex har en måltid på Vätternrundan som kan äventyras om det dyker upp cyklister om inte tränat i klungan tidigare.

Inga kommentarer: